Board logo

标题: [淘镲片] 天津森格乐器 Zildjian知音 LV468静音镲片到货 [打印本页]

作者: forjiajv    时间: 2017-9-30 10:42     标题: 天津森格乐器 Zildjian知音 LV468静音镲片到货

[attach]690642[/attach][attach]690643[/attach]Zildjian知音 LV468静音镲片现货供应
尺寸14 16 18
电话/微信:13102268797 尤
作者: 时光.漫步    时间: 2017-10-1 18:05

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 鼓手上帝也摇滚    时间: 2017-11-16 23:41

pm价格
wwwwwwwww
作者: forjiajv    时间: 2017-11-21 10:29

回复 3# 鼓手上帝也摇滚


   以回
作者: xys865    时间: 2017-11-27 19:01

价格pm..............
作者: forjiajv    时间: 2017-12-16 13:56

。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 漏米桶    时间: 2018-1-13 10:50

有10寸和20寸的单卖吗?
作者: 迈点打击乐器    时间: 2018-1-13 10:52

                                   。
作者: xys865    时间: 2018-8-24 14:22

pm价格
.....................
欢迎光临 鼓手中国.鼓吧论坛 (http://bbs.drumchina.com/) Powered by Discuz! 7.2